Udělen Certifikát Péče o kvalitu

https://ceskauniecr.cz/kdo-jsou-drzitele-znacky-pece-o-kvalitu/