České – Slovenské hory

Šumava – Bavorský les

Letní a zimní přechody Šumavy, jednodenní túry v NP Bavorský les.

Šumava se nachází na jihozápadní hranici České republiky u hranic s Německem a Rakouskem. Její délka je asi 120 km, na bavorské a rakouské straně klesá pohoří výrazně, na české straně pozvolně. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1456 m) na bavorské straně hranice. Nejvyšším vrcholem české části je Plechý (1378 m). Bavorský les (Bayerischer Wald) se nachází na německé straně Šumavy a je nejstarší národní park Německa. Bavorský les – to jsou nekonečné lesy, horská jezera, vonící louky, mystická rašeliniště, romantická údolí, vrcholky hor Falkenstein, Ráchel a Luzný a především čistý lesní vzduch

Ledovcové Plešné jezero s Jezerní stěnou

Vysoké Tatry

Letní přechod Vysokých Tater po horských chatách.


Pohoří Vysoké Tatry se nachází v severní části Slovenska, na hranici s Polskem. V roce 1949 bylo vyhlášené za první národní park na Slovensku a roku 1993 bylo spolu s polskou částí Tater vyhlášené organizací UNESCO za „Biosférickou rezervaci Tatry“.


Novohradské Hory

Letní a zimní expedice v panenské přírodě, spaní pod stanem.
Sněžnicový kurz – pro začátečníky s půjčením vybavení.

Přírodní park Novohradské hory se rozkládá na samém jihu Čech, těsně přiléhá k rakouské hranici, za níž pokračuje jako přírodní park Nordwald. Území bylo po dlouhá desetiletí zakázanou zónou u železné opony a je velmi dobře zachovalé – horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi.

Žofín